اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت پارسیان توس برگزار شد

نشست هیئت مدیره شرکت پارسیان توس برگزار شد

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش

برگزاری نشست شورای اداری گروه شرکتهای پدیده

برگزاری نشست شورای اداری گروه شرکتهای پدیده

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان(149)

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان(149)

نشست کارگروه بهره برداری، تبلیغات و رسانه

نشست کارگروه بهره برداری، تبلیغات و رسانه

جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برگزار شد

جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برگزار شد

گزارش تفریغ بودجه نه ماهه گروه شرکتهای پدیده

گزارش تفریغ بودجه نه ماهه گروه شرکتهای پدیده

بازدید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش  از شهر رؤیایی پدیده

بازدید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش از شهر رؤیایی پدیده

 جلسه هم اندیشی مالکین سرقفلی راهروی ورودی نور با مدیریت بهره برداری و فروش برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مالکین سرقفلی راهروی ورودی نور با مدیریت بهره برداری و فروش برگزار شد.

یکصد و چهل و دومین نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

یکصد و چهل و دومین نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

جلسه کارگروه رسانه، تبلیغات و بهره برداری برگزار شد

جلسه کارگروه رسانه، تبلیغات و بهره برداری برگزار شد

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران پدیده کیش برگزار شد 97/11/13

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران پدیده کیش برگزار شد 97/11/13

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز