اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده97/10/27

نشست هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده97/10/27

نشست هیئت مدیره شرکت پدیده کیش برگزار شد

نشست هیئت مدیره شرکت پدیده کیش برگزار شد

یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس

 کارگروه بهره برداری و تبلیغات 97/10/16

کارگروه بهره برداری و تبلیغات 97/10/16

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده در تاریخ 1397/10/15

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده در تاریخ 1397/10/15

نشست کارگروه فنی و عمرانی پدیده برگزار شد

نشست کارگروه فنی و عمرانی پدیده برگزار شد

 نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/08

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/08

نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برگزار شد97/10/05

نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برگزار شد97/10/05

بازدید سرپرستی بانک استان مهر اقتصاد از پدیده

بازدید سرپرستی بانک استان مهر اقتصاد از پدیده

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/01

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/01

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده و سردار محتاج از عملیات عمرانی

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده و سردار محتاج از عملیات عمرانی

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز