اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران پدیده کیش برگزار شد 97/11/13

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران پدیده کیش برگزار شد 97/11/13

 نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد97/10/29

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد97/10/29

بازدید مجری معروف سیمای جمهوری اسلامی ایران از شهر رؤیایی پدیده

بازدید مجری معروف سیمای جمهوری اسلامی ایران از شهر رؤیایی پدیده

 بازدید رئیس شورای استانی نجف اشرف عراق از  شهر رؤیایی پدیده

بازدید رئیس شورای استانی نجف اشرف عراق از شهر رؤیایی پدیده

نشست هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده97/10/27

نشست هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده97/10/27

نشست هیئت مدیره شرکت پدیده کیش برگزار شد

نشست هیئت مدیره شرکت پدیده کیش برگزار شد

یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس

 کارگروه بهره برداری و تبلیغات 97/10/16

کارگروه بهره برداری و تبلیغات 97/10/16

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده در تاریخ 1397/10/15

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده در تاریخ 1397/10/15

نشست کارگروه فنی و عمرانی پدیده برگزار شد

نشست کارگروه فنی و عمرانی پدیده برگزار شد

 نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/08

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/08

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز