اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری نشست کارگروه فنی و عمران گروه شرکتهای پدیده

برگزاری نشست کارگروه فنی و عمران گروه شرکتهای پدیده

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 97/09/18

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 97/09/18

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 97/09/18

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 97/09/18

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد(97/09/17)

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد(97/09/17)

جلسه کمیته وصول و پیگیری مطالبات گروه شرکتهای پدیده

جلسه کمیته وصول و پیگیری مطالبات گروه شرکتهای پدیده

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در جلسه کارگروه عمرانی

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در جلسه کارگروه عمرانی

 نشست مشترک کارگروه های فنی_ عمرانی و بهره برداری_ تبلیغات

نشست مشترک کارگروه های فنی_ عمرانی و بهره برداری_ تبلیغات

 نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

بازدید جمعی از مهندسین و مدیران سایت 420 هکتاری سازمان نظام مهندسی اردبیل از شهر رویایی پدیده شاندیز

بازدید جمعی از مهندسین و مدیران سایت 420 هکتاری سازمان نظام مهندسی اردبیل از شهر رویایی پدیده شاندیز

نشست صمیمی مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده شاندیز با یحیی گل محمدی

نشست صمیمی مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده شاندیز با یحیی گل محمدی

کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز