اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید سرپرستی بانک استان مهر اقتصاد از پدیده

بازدید سرپرستی بانک استان مهر اقتصاد از پدیده

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/01

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد 97/10/01

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده و سردار محتاج از عملیات عمرانی

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده و سردار محتاج از عملیات عمرانی

برگزاری نشست کارگروه فنی و عمران گروه شرکتهای پدیده

برگزاری نشست کارگروه فنی و عمران گروه شرکتهای پدیده

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 97/09/18

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 97/09/18

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 97/09/18

نشست فوق العاده هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 97/09/18

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد(97/09/17)

نشست هفتگی شورای اداری گروه شرکتهای پدیده برگزار شد(97/09/17)

جلسه کمیته وصول و پیگیری مطالبات گروه شرکتهای پدیده

جلسه کمیته وصول و پیگیری مطالبات گروه شرکتهای پدیده

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در جلسه کارگروه عمرانی

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در جلسه کارگروه عمرانی

 نشست مشترک کارگروه های فنی_ عمرانی و بهره برداری_ تبلیغات

نشست مشترک کارگروه های فنی_ عمرانی و بهره برداری_ تبلیغات

 نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

نشست هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان مورخ 97/08/20

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز