اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسات و نشست های تخصصی با سرمایه گذاران و مدیران فرابورس

جلسات و نشست های تخصصی با سرمایه گذاران و مدیران فرابورس

حضور گردشگران در مرکز تعطیلات سرگرمی وخرید پدیده شاندیز

حضور گردشگران در مرکز تعطیلات سرگرمی وخرید پدیده شاندیز

اجرای نمایش طنز

اجرای نمایش طنز

جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس گزارش مدیرعامل از روند فعالیت های جاری رستوران ها مطرح شد

جلسه هیئت مدیره شرکت پارسیان توس گزارش مدیرعامل از روند فعالیت های جاری رستوران ها مطرح شد

سی امین جلسه کمیته عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با حضور نمایندگان کارفرما

سی امین جلسه کمیته عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با حضور نمایندگان کارفرما

جلسه منتخب جمعی از سهامداران عمده پدیده شاندیز برای تشکیل کانون سهامداران

جلسه منتخب جمعی از سهامداران عمده پدیده شاندیز برای تشکیل کانون سهامداران

دریافت پاسخ سوال ها از طریق درگاه های اعلام شده

دریافت پاسخ سوال ها از طریق درگاه های اعلام شده

جلسه  کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

جلسه کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام

گوشه ای از عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه

گوشه ای از عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه

مجمع عمومی ۵ شرکت اقماری گروه شرکت های پدیده شاندیز برگزار شد

مجمع عمومی ۵ شرکت اقماری گروه شرکت های پدیده شاندیز برگزار شد

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز