اخبار پدیده

اخبار پدیده

حضور گردشگران ایرانی وخارجی دررستوران بین المللی پدیده شاندیز

حضور گردشگران ایرانی وخارجی دررستوران بین المللی پدیده شاندیز

 جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات

جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات

 جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکت های پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکت های پدیده شاندیز

حضور و همراهی گردشگران در شهر رویایی پدیده شاندیز در پنجشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۵

حضور و همراهی گردشگران در شهر رویایی پدیده شاندیز در پنجشنبه ۱۳۹۷/۵/۲۵

بازدید جمعی از سهامداران از پروژه های عمرانی گروه شرکت های پدیده در شهررویایی پدیده_شاندیز

بازدید جمعی از سهامداران از پروژه های عمرانی گروه شرکت های پدیده در شهررویایی پدیده_شاندیز

آغاز عملیات عمرانی و تجهیز کارگاه شهرافسانه ای پدیده کیش

آغاز عملیات عمرانی و تجهیز کارگاه شهرافسانه ای پدیده کیش

بازدید مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده پیش از آغاز رسمی عملیات عمرانی فاز یک شهر افسانه ای پدید کیش

بازدید مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده پیش از آغاز رسمی عملیات عمرانی فاز یک شهر افسانه ای پدید کیش

‍ بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در نشست هفتگی کار گروه فنی و عمرانی

‍ بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در نشست هفتگی کار گروه فنی و عمرانی

بررسی و تصویب ۱۸ لایحه در هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

بررسی و تصویب ۱۸ لایحه در هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده برگزار شد

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده برگزار شد

پربازدیدترین ها

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

گزارش تصویری بلوک 1 تا 11 مرکز خرید پدیده که تحویل پیمانکار شد

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

جشن نوروزگاه ۹۶ ، ۴ فروردین دربازار قدیم پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در  مرکز خرید پدیده شاندیز

گزارش تصویری - حضور زائران بارگاه رضوی در مرکز خرید پدیده شاندیز