اخبار پدیده

اخبار پدیده

مراسم آغاز بکار عملیات عمرانی پروژه پدیده شاندیز

پنجشنبه 12 مرداد 1396-18:16
مراسم آغاز بکار عملیات عمرانی پروژه پدیده شاندیز