اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید سرمایه گذار چینی(شرکت چاینا استید) از پروژه پدیده کیش

شنبه 14 مرداد 1396-16:05
بازدید سرمایه گذار چینی(شرکت چاینا استید) و مشاور رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و صنعتی ایران از پروژه پدیده کیش