اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه کارگروه عمرانی گروه شرکتهای پدیده شاندیز ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۶

پنجشنبه 19 بهمن 1396-09:02
بررسی مراحل پیشرفت فیزیکی و مدیریت پروژه ها در جلسه کارگروه عمرانی گروه شرکتهای پدیده شاندیز ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۶