اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶

چهارشنبه 25 بهمن 1396-08:45
گزارش مدیر طرح پروژه های عمرانی پدیده شاندیز از پیشرفت فیزیکی ونظارت عالیه بر ساخت و سازها و چشم انداز عملیات عمرانی و بهره برداری های آتی در جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶