اخبار پدیده

اخبار پدیده

اجرای مراسم نقالی خوانی در سنگفرش پدیده شاندیز

سه شنبه 14 فروردین 1397-11:49
اجرای مراسم نقالی خوانی در سنگفرش پدیده شاندیز با استقبال گرم گردشگران و مسافران نوروزی