اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هیات مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش- 1397.01.18

یکشنبه 19 فروردین 1397-11:58
بررسی عملکردبهره برداری از هایپر مارکت، رستوران های غروب کیش،قلعه و کف شیشه‌ای و اسکان موقت نوروزی گردشگران درجلسه هیئت مدیره شرکت پدیده کیش و تاکید بر شروع فعالیت عمرانی در کنار مدیریت بهره برداری