اخبار پدیده

اخبار پدیده

شورای سیاستگذاری هفته های فرهنگی شهرستانهای خراسان رضوی در پدیده شاندیز

چهارشنبه 22 فروردین 1397-09:58
شورای سیاستگذاری هفته های فرهنگی شهرستانهای خراسان رضوی در پدیده شاندیز باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی،مدیر کل اجتماعی استانداری،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پدیده و سایر دستگاههای مرتبط