اخبار پدیده

اخبار پدیده

حضور باشکوه شهروندان مشهدی در خیابان سنگفرش پدیده شاندیز

یکشنبه 26 فروردین 1397-13:08
همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام، حضور باشکوه شهروندان مشهدی در خیابان سنگفرش پدیده شاندیز