اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه شورای هماهنگی واحدهای تجاری و رستورانی سنگفرش پدیده شاندیز

سه شنبه 28 فروردین 1397-09:31
جلسه شورای هماهنگی واحدهای تجاری و رستورانی سنگفرش پدیده شاندیز برگزار و اعضای هیات امنای این مجموعه انتخاب شد.