اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید دانشجویان معماری دانشگاه فنی حرفه ای قوچان از پروژه های عمرانی پدیده شاندیز

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397-13:28
بازدید دانشجویان معماری دانشگاه فنی حرفه ای قوچان از پروژه های عمرانی پدیده شاندیز