اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه نمایندگان واحدهای بهره بردار در مرکز تجاری برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های بازرگانی

یکشنبه 20 خرداد 1397-11:04
نمایندگان واحدهای بهره بردار در مرکز تجاری در جهت توسعه و ارتقای فعالیت‌های بازرگانی برای چندمین بار در طی ماه جاری با مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز و مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان به گفت و گو نشستند. در این نشست تفاهمات کلی برای موضوع تبلیغات محیطی و رسانه ای، پرداخت شارژ واحدهای تجاری، چگونگی پرداخت اجاره ها و درصد از فروش، همچنین تهاتر هزینه‌های صورت گرفته از سوی بهره برداران با اُجور ماهانه صورت گرفت.