اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید نمایندگان شرکت ترک مال ترکیه از مجموعه شهر رویایی پدیده شاندیز و مذاکره با کارشناسان و مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده

چهارشنبه 23 خرداد 1397-12:38
شرکت ترک مال دارای برند های مختلف بازرگانی و در کشورهای مختلف صاحب مال و مراکز تجاری بزرگ است