اخبار پدیده

اخبار پدیده

حضور رئیس مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی در شهر رویایی پدیده

یکشنبه 10 تیر 1397-08:49
رئیس مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی و معاونین مربوطه امروز ضمن بازدید از شهر رویایی پدیده شاندیز با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه شرکت های پدیده شاندیز دیدار و در خصوص همکاریهای مشترک گفت و گو نمودند