اخبار پدیده

اخبار پدیده

هفتمین جلسه بررسی انتقال اسناد سرقفلی واحدهای تجاری

شنبه 16 تیر 1397-08:26
هفتمین جلسه بررسی انتقال اسناد سرقفلی واحدهای تجاری و اسناد واحدهای مسکونی با حضور واحدهای ذیربط در محل دفتر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برگزار گردید.