اخبار پدیده

اخبار پدیده

دیدار مالکان غرفه های تجاری شهر رویایی پدیده با مدیرعامل گروه شرکت های پدیده

یکشنبه 24 تیر 1397-12:46
برگزاری مجامع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت های اقماری پدیده شاندیز