اخبار پدیده

اخبار پدیده

دومین تست ثبت رکورد جهانی شکستن سنگ با دست

شنبه 30 تیر 1397-12:27
دومین تست ثبت رکورد شکستن سنگ با دست در جهان، امشب توسط استاد مهدی نمازی در شهر رویایی پدیده شاندیز انجام شد.