اخبار پدیده

اخبار پدیده

دهمین جلسه بررسی انتقال اسناد سرقفلی واحدهای تجاری و اسناد واحدهای مسکونی با حضور واحدهای ذیربط در محل دفتر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برگزار گردید.

شنبه 6 مرداد 1397-09:00