اخبار پدیده

اخبار پدیده

گوشه ای از عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه

پنجشنبه 11 مرداد 1397-13:18
گزارش تصویری گوشه ای از عملیات اجرایی آپارتمان های میان مرتبه (لورایز) پدیده شاندیز ۱۳۹۷/۵/۱۰