اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

سه شنبه 16 مرداد 1397-12:14
جلسه کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز گزارش حوزه های بهره برداری و فرهنگی، هنری و ورزشی مطرح شد.