اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام

سه شنبه 16 مرداد 1397-12:13
جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام آخرین وضعیت سهام در بازار توافقی و سامانه سناپ بررسی شد.