اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه منتخب جمعی از سهامداران عمده پدیده شاندیز برای تشکیل کانون سهامداران

چهارشنبه 17 مرداد 1397-11:54
اعضای هیئت موسس منتخب جمعی از سهامداران عمده پدیده شاندیز برای تشکیل کانون سهامداران؛ دیروز با مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز دیدار و اهداف و برنامه های خود را تشریح و مطالبات سهامداران را از مدیریت شرکت مطرح نمودند. در این دیدار مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز از مشارکت عموم سهامداران در مسائل مربوط به مجموعه استقبال و بر اهمیت نقش همه سهامداران، ذینفعان و مدیریت در رونق پدیده تأکید کرد.