اخبار پدیده

اخبار پدیده

سی امین جلسه کمیته عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با حضور نمایندگان کارفرما

پنجشنبه 18 مرداد 1397-10:06