اخبار پدیده

اخبار پدیده

اجرای نمایش طنز

شنبه 20 مرداد 1397-14:13
مدیر فرهنگی ، هنری و گردشگری گروه شرکت های پدیده از اجرای نمایش خیابانی "سخت نگیر" به کارگردانی مجید حافظ درشهر_رویایی_پدیده_شاندیز خبرداد. به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، مهندس الهه قلی زاده گفت: تئاتر طنز "سخت نگیر" با موضوع ازدواج آسان