اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید مشاور شهردار مشهد از پدیده شاندیز

چهارشنبه 24 مرداد 1397-09:13
فرشته تنهایی، مشاور شهردار مشهد در امور شهروندان دارای معلولیت از پدیده_شاندیز بازدید.به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، مشاور شهردار مشهد در امور شهروندان دارای معلولیت پس از بازدید از مراکز و مجموعه های گردشگری شهر_رویایی_پدیده_شاندیز و گروه_رستوران_های_بین_المللی #پدیده_شاندیز، با مهدی بکائیان، مدیر عامل شرکت پدیده پارسیان توس دیدار و در خصوص راهکارهای اجرایی مناسب سازی فضاهای موجود، جهت حضور شهروندان معلول بررسی و تبادل نظر کرد. در این دیدار فرشته تنهایی با تقدیر از اجرای طرح های مناسب سازی و بهسازی فضاهای دسترسی معلولان به بخش های مختلف این پروژه گردشگری گفت: خوشبختانه در بسیاری از نقاط فضاهای موجود مناسب تردد معلولان بوده و در برخی نیز که کاستی هایی وجود دارد می توان آن ها را به سرعت برطرف کرد. این دو مدیر شهرداری و شرکت های پدیده در خصوص توسعه همکاری در موضوع مناسب سازی و بهسازی فضاهای دسترسی برای تردد و بهره گیری شهروندان معلول باهم گفتگو کردند.