اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده برگزار شد

چهارشنبه 24 مرداد 1397-09:22
در این جلسه مدیر عامل موسسه مذکور گزارش تحلیلی را از آمار و ارقام نقل و انتقال و خرید و فروش بازار توافقی، سامانه سناپ و سهام جمع آورده شده از سوی سهام گردان مطرح کرد. بر اساس این گزارش با ورود سهام گردان تحرک بیشتری در نقدشوندگی و قیمت معاملاتی حاصل شده است و سهام گردان با تحلیل بازار و هدفمند نسبت به خرید سهام و افزایش تدریجی خرید سهام اقدام نموده است. در ادامه برای توزیع متناسب فرصتهای_فروش_سهام در سامانه سناپ و همچنین ساماندهی بیشتر بازار معاملاتی توافقی تصمیماتی اتخاذ شد.