اخبار پدیده

اخبار پدیده

برگزاری جلسه هفتگی شورای اداری گروه شرکت های پدیده شاندیز

یکشنبه 28 مرداد 1397-09:49
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز جلسه شورای اداری امروز ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۷ برگزار شد. در این نشست مصوبات جلسات قبلی مورد پیگیری قرار گرفت و هر یک از مدیران حوزه ها و شرکت ها گزارش های خود را ارائه نمودند. در این نشست گزارش مدیران پدیده کیش از افتتاح رسمی مجدد عملیات عمرانی با حضور مشاور ریاست محترم جمهوری و دبیر مناطق آزاد کشور ارائه گردید.