اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

دوشنبه 29 مرداد 1397-10:50
در جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان گزارش دفتر فنی از آخرین وضعیت فعالیتی و عملیاتی پیمانکاران در حوزه پروژه های عمرانی و نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. در این نشست همچنین نسبت به انجام قراردادهای مناقصه خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه ها از خارج کشور با توجه به نوسانات نرخ ارز بررسی و تصمیم‌گیری لازم به عمل آمد.