اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات گزارشات برگزاری مراسمات ملی و مذهبی

یکشنبه 4 شهریور 1397-10:35
اخبار و گزارشات رسانه ای، توسعه بهره‌برداری‌ و فعالیت‌های واحدهای تجاری، افزایش پاخور گردشگران خارجی از مجموعه پدیده شاندیز مطرح شد. ✔️ همچنین گزارش مدیریت بهره برداری و فروش از مراجعات روزانه پیش خرید کنندگان واحدهای اقامتی و تجاری و پیگیری‌های آن مدیریت برای ساماندهی فعالیت‌های واحد های تجاری و رستورانی خیابان سنگ فرش مطرح و برای تکمیل زیرساخت‌های فعالیت های بازرگانی و تجاری تصمیم‌گیری‌های مقتضی اتخاذ شد.