اخبار پدیده

اخبار پدیده

بهره برداری از واحد های تجاری باید توسعه یابد

دوشنبه 12 شهریور 1397-12:49
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در جلسه هفتگی کارگروه بهره‌برداری و تبلیغات گزارش تعداد واحدهای فعالیت تجاری و واحدهایی که در حال دکُور و فعال سازی هستند، مطرح شد. همچنین گزارشی از حضور گردشگران خارجی در مجموعه پدیده و شاپینگ مال ارائه گردید. بر اساس این گزارش بیش از ۲۲ هزار نفر گردشگر خارجی طی کمتر از ۴۰ روز گذشته از مجموعه بازدید و خریدهای خود را از واحدهای تجاری انجام دادند.