اخبار پدیده

اخبار پدیده

مهمترین اقدامات جاری شرکت فراهم آوردن زمینه های ورود به بورس و تشکیل مجمع عمومی سالانه

سه شنبه 13 شهریور 1397-10:04
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در جلسه هفتگی شورای اداری هر یک از مدیران عامل و مدیران مجموعه گزارشی از عملکرد ها و برنامه های در دست اجرا ارائه نمودند. در این نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به نشست ها و پیگیری های جاری شرکت گفت: مهمترین اقدامات جاری فراهم آوردن زمینه های ورود به بورس و تشکیل مجمع عمومی سالانه شرکت هاست. دکتر انتظاری افزود: مجوز تشکیل مجمع عمومی سالانه از سوی ستاد تدبیر دریافت شده است و به محض اینکه سهام جبرانی مراحل ثبت رسمی خود را طی کند، برای تشکیل مجمع اطلاعیه قانونی صادر خواهد شد. مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به نشست ها و جلسات فشرده و مستمر با مدیران و کارشناسان سازمان بورس و فرابورس و رایزنی های دولتی برای تسریع در پذیرش سهام پدیده در بازار پولی کشور افزود: غالب مدارک و مستندات اداری و مالی برای پذیرش فراهم شده است و جلسات کارشناسی و مدیریتی در چند لایه با سازمان بورس و فرابورس در حال انجام است.