اخبار پدیده

اخبار پدیده

در نشست هفتگی کمیته بهره برداری و تبلیغات مطرح شد

یکشنبه 18 شهریور 1397-20:24
گزارش مدیریت فرهنگی، هنری و گردشگری از توسعه ارتباطات با آژانس های گردشگری و همچنین ایجاد جاذبه ها و ظرفیت هایی برای اجرای برنامه‌هایی جهت افزایش پا خور در شاپینگ مال و مجموعه پدیده گزارش مدیریت بهره برداری از افزایش تعداد واحدهای فعال تجاری و رستورانی در مجموعه شاپینگ مال و خیابان سنگ فرش پدیده