اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده مطرح شد

سه شنبه 20 شهریور 1397-10:47
افزایش تنخواه مدیر پیمان در جهت تسریع انجام خرید ها و اجرای پروژه‌ها موافقت با پرداخت مابه التفاوت خریدهای کارفرمایی ناشی از ناپایداری قیمت ها در بازار برای انجام پروژه ها با شرط پذیرش ذیحساب کنسرسیوم بانکی بررسی و تصویب ضوابط واگذاری استیجاری واحدهای تجاری