اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه کارگروه فنی و عمرانی پدیده شاندیز آخرین وضعیت ساخت و تکمیل آپارتمان‌های مرتبه در بلوک های مختلف

پنجشنبه 22 شهریور 1397-11:12
به تفکیک پیمانکاران چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت و محدودیت های پیمانکاران برای تسریع بیشتر در انجام عملیات اجرایی و عمرانی بررسی و تصمیم گیری های لازم اتخاذ شد. با توجه به حجم عملیات پیمانکاران و مباحث مطروحه ، ادامه بررسی سایر پروژه های پدیده شاندیز به جلسه فوق العاده فردا منتقل شد.