اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست پیگیری پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی

پنجشنبه 22 شهریور 1397-11:17
به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، در نشست با پیمانکاران مربوطه پیشرفت فیزیکی پروژه ها و فرایند تجهیز منابع و تأمین مالی پیمانکاران بررسی شد. در این نشست که در حضور مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز انجام شد، فرایند تجهیز کارگاه در بلوک ۱۱ تا ۱۹ مرکز تجاری، تعطیلات و سرگرمی های پدیده شاندیز و بلوک a و b تجاری شهر افسانه ای کیش و همچنین روند عملیات تحکیم سازه و بتن ریزی سقف های ۱۶ تا ۲۳ هتل شهر رویایی پدیده شاندیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اگزارش‌های مطرح در این نشست، تجهیز کارگاه ها در دو مجموعه پدیده شاندیز و شهر افسانه ای کیش به نحو مطلوبی در حال انجام و اتمام است و عملیات تحکیم سازه و بتون ریزی سقفهای ۱۶ تا ۲۳ هتل ادامه دارد. در این جلسه تصمیمات مقتضی برای پشتیبانی بیشتر در تامین مالی پیمانکاران مربوطه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.