اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

سه شنبه 10 مهر 1397-09:56
در نشست ۱۳۹۷/۷/۹ هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز ضمن ارائه گزارشی از راه طی شده برای پذیرش و ورود به بازار سرمایه کشور در خصوص اقدامات بعدی بررسی و تصمیم گیری شد