اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید از روند اجرایی عملیات عمرانی

چهارشنبه 11 مهر 1397-10:46
بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از روند اجرایی عملیات عمرانی پروژه های در دست اجرا و مرکز خرید پدیده شاندیز