اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست جمع بندی کلی کارشناسی و مدیریتی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده

پنجشنبه 19 مهر 1397-10:37
نشست جمع بندی کلی کارشناسی و مدیریتی مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با مدیران و کارشناسان و خبرگان تخصصی و با حضور شرکت های حسابرسی برای موضوع ماده ۱۴۱ شرکت ابنیه و ساختمان و تجدید ارزیابی مورد نیاز با استفاده از مجوز مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ برای رفع محدودیت ماده ۱۴۱ بنگاه های اقتصادی