اخبار پدیده

اخبار پدیده

نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با سرمایه گذار داوطلب

پنجشنبه 26 مهر 1397-09:33
نشست مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با سرمایه گذار داوطلب مشارکت در راه اندازی شهر بازی و سرزمین سرگرمی های پدیده شاندیز