اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه کمیته فنی و عمرانی گروه شرکت های پدیده 25 مهر97

پنجشنبه 26 مهر 1397-09:35
در جلسه کمیته فنی و عمرانی گروه شرکت های پدیده، مدیر طرح گزارش مفصلی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌های آپارتمان های میان مرتبه،المان اصلی، فازهای ۱تا ۱۹ تجاری، خط انتقال برق و ‌... ارائه کرد