اخبار پدیده

اخبار پدیده

کمیته بهره برداری و تبلیغات گروه شرکت های پدیده شاندیز

دوشنبه 30 مهر 1397-09:35
در این نشست در خصوص برنامه راه‌اندازی خیابان غذا و همچنین اجرای برنامه های فرهنگی و تفریحی منجر به افزایش پاخور در مجموعه بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ شد