اخبار پدیده

اخبار پدیده

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی در جلسه کارگروه عمرانی

شنبه 26 آبان 1397-11:23
جلسه کارگروه عمرانی طی روز جاری باحضور نمایندگان کارفرما،مدیریت طرح و مشاورین در محل دفتر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برگزار و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی درخصوص موارد ذیل تعیین تکلیف گردید: ۱-تسریع در بررسی صورت وضعیتهای ارسالی پیمانکاران ۲-نحوه تامین اقلام اساسی پروژه لورایز ۳-مکانیزم جبران تفاوت قیمتهای ایجاد شده در تجهیزات و مصالح مورد نیاز ۴-بررسی گزارش نحوه تامین گرمایش، آببندی و هوابندی مرکز خرید و...