اخبار پدیده

اخبار پدیده

جلسه کمیته وصول و پیگیری مطالبات گروه شرکتهای پدیده

شنبه 26 آبان 1397-11:24
بر اساس گزارش ارائه شده بیش از ۵۰ درصد از مطالبات شرکت ها از اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف شده است. در این جلسه مدیر عامل گروه شرکت های پدیده ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و پیگیری های معمول شده، بر پیگیری و جدیت در تعیین تکلیف باقیمانده از مطالبات و همچنین وصول آن از سوی شرکت ها تأکید نمود.