اخبار پدیده

اخبار پدیده

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده و سردار محتاج از عملیات عمرانی

یکشنبه 25 آذر 1397-11:42
آپارتمان های میان مرتبه و بلوک ۱۱ الی ۱۹ مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده