اخبار پدیده

اخبار پدیده

کارگروه بهره برداری و تبلیغات 97/10/16

دوشنبه 17 دی 1397-09:04
در کارگروه بهره برداری و تبلیغات ، برنامه های جاری گروه شرکت های پدیده و همچنین برنامه های آتی برای توسعه حوزه فعالیت‌های تجاری، بازرگانی، فرهنگی و گردشگری بررسی شد و طرح پیشنهادی استقبال از بهار ۱۳۹۸ نیز از سوی مشاور تشریح گردید.