اخبار پدیده

اخبار پدیده

یکصد و چهل و دومین نشست هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان

سه شنبه 16 بهمن 1397-10:43
به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در این نشست مدیرعامل شرکت گزارشی را از پیگیری های خود برای تعیین تکلیف بدهکار/بستانکاری های شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نمود و سپس لوایح پیشنهادی در خصوص انتخاب شرکت های تامین کننده تجهیزات مورد نیاز، انتخاب پیمانکاران و کارگزاران برابر مناقصات انجام شده، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.